Ved fremleje af lejlighed

Ved udleje af lejlighed anvender bestyrelsen med følgende retningslinjer

 

  • Udlejning må kun foregå ved autoriseret bureau
  • Hver lejlighed må kun udlejes maksimalt 6 uger per løbende år.
  • Lejer må kun benytte lejligheden til beboelse
  • Opgang skal varskos forinden udleje med udlejningsperiode og gyldig kontaktoplysning til andelshaver samt udlejningsbureau
  • Forening skal per hjemmeside underrettes om udleje før udlejens påbegyndelse
  • Udlejer er til enhver tid er ansvarlig for at lejer overholder husordenen

 

Bestyrelse underrettes ved udfyldelse af nedenstående skema