Altaner i foreningen

Opdatering d. 7 December 2017 – Kontrakt med Balco Kontech underskrevet

Ved bestyrelsesmødet d. 6 December underskrev bestyrelsen tilbud for Balco Kontech for opsætning af altaner i foreningen. Den forventede tidsplan vil blive opdateret i den nærmeste fremtid, men Balco Kontech forventer at kunne starte opsætninger i April. Igennem hele byggeprocessen vil der afholdes beboermøder (vil blive meldt her og over facebook). Samtidig bliver der snarest rundsendt materiale om projektet til beboere i foreningen


Opdatering d. 24 juni 2017 – Det videre forløb

Efter den opnåede byggetilladelse, er det mest nærliggende spørgsmål “Hvad nu?”. Derfor har Altanudvalget, sammen med Gaihede udarbejdet en tidsplan over de dele af projektet der udmunder i færdige altaner. Som arbejdet skrider frem, vil denne hjemmeside opdateres og der vil i efteråret/vinter blive afholdt beboermøder om projektet. Bemærk at alle datoer er skøn baseret på tidligere erfaringer.

Forventet tidsplan

14 Juni – 1 September: Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenører
1 September – 14 Oktober: Udbudsrunde for entreprenører
14 Oktober- 1 November: Godkendelse af tilbud og indgåelse af kontrakt
1 November – 1 December: Udarbejdelse af statisk projekt ved entreprenør
1 December – 1 Februar: Godkendelse af statisk projekt ved kommunen
1 Februar – 1 Juni: Produktion af altaner og start montering af altaner
Arbejde i den enkelte lejlighed varer ca. 5 ikke sammenhængende dage.


Opdatering d. 12 juni 2017 – Byggetilladelse opnået

Det er efter lang ventetid, Altanudvalgets store glæde at kunne meddele at foreningen har opnået byggetilladelse til opførsel af altaner i foreningen. Med en enkelt  ændring har kommunen accepteret de specifikationer som der blev præsenteret ved generalforsamlingen i 2015. Ændringen berører placeringen af altaner på Sjællandsgade 25 th og Sjællandsgade 31 tv, hvor altaner rykkes et fag, for at opfylde kommunens ønske om symmetri (Sammenlign endelig plantegning med oprindelig forneden – Grøn fremhævning markerer kommunens rettelse)

Hvad betyder det?

Med opnåelse af antal og størrelse og med ganske få undtagelser, placering af altaner, vil Altanudvalget, i fortsat samarbejde med Gaihede, indhente tilbud fra udvalgte entreprenørfirmaer og fortsætte processen.

 

Hvornår får vi altaner?

Nu når foreningen har opnået byggetilladelse, kan vi endelig ligge en egentlig tidsplan. Altanudvalget skal mødes med Gaihede i den nærmeste fremtid, og snarest efter dette møde, vil en realistisk tidsplan blive forelagt foreningen

 


Nye altaner i foreningen

Som det blev besluttet på ordinær, og igen på ekstraordinær generalforsamling i 2015. skal altaner opsættes i foreningen.

 

Hvor sættes altaner op?

Altaner bliver opført i hele foreningen fra 1-4 sal. Eneste undtagelser er fire 1-værelses lejligheder beliggende Fensmarksgade nr. 39, 1-4. sal tv.

Hvordan kommer altanerne til at se ud?

Designet på altanerne er valgt i overensstemmelse med kravene fra Københavns kommune og med bygningens arkitektoniske udtryk. Der bliver tale om en klassisk model: Grafitmalede altaner med håndlister af teaktræ, gulv i hårdt træ og en hvidmalet underside mod gården og en underside mod gaden malet i samme farve som facade.

 

Hvad kommer opsætning af altan til at koste?

Prisen per opsat altan er estimeret til 143.000 kr. (mindre justeringer kan forekomme). I prisen på den individuelle altan er indberegnet 20.000 kroner til udførelse af arbejde inde i lejligheden i forbindelse med etablering af altanen, fx flytning af radiator.

Hver andelshaver, der får tilbygget en altan, får en permanent huslejestigning på ca. 450 kr. Det endelige beløb afhænger af altanstørrelsen samt evt. ekstraudgifter forbundet med etablering (Eksempelvis flytning af radiator). Samtidig vil udlånsrenten ved optagelse af lån spille ind. Udgifter til rådgivning, administration og montering, deles ligeligt mellem lejligheder der får altaner.

En andelshaver kan på ethvert givent tidspunkt vælge at betale hele prisen for sin egen altan, og dermed opnå frihed for huslejestigningen. Efter de første fem år vil der blive tillagt en vedligeholdelsesafgift på ca. 100 kroner om måneden. Afgiften sikrer at beboere, der ikke får altaner, ikke skal betale for vedligeholdelse af disse i fremtiden.

Det er kun andelshavere, der får en altan, der vil få en huslejestigning. Beboere i stuelejlighederne eller i Fensmarksgade nr. 39, 1-4. Sal tv., vil ikke blive påvirket økonomisk af projektet.

I anerkendelse af, at foreningens pensionister i nogle tilfælde ikke vil kunne finansiere en huslejestigning, er der mulighed for undtagelse af denne, mod at den opbyggede gæld modregnes ved salg af lejligheden.

 

Hvad er status for godkendelse af projektet?

Før der opnås en endelig byggetilladelse fra Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning skal følgende gennemføres:

 

 • Gaihede er blevet udvalgt som rådgivende ingeniører
 • Kommunen har givet en principiel godkendelse.
 • Gaihede har i samråd med altanudvalget inseende kommentarer til kommunens indsigelse, og vi venter nu på svar (forventes tidligst midt Januar 17)

Hvor meget må projektet ændre sig før, at det ikke bliver gennemført?

Desværre kan vi ikke beslutte, hvad Københavns Kommune vil godkende og er nød til at være åbne overfor justeringer i planen. Vi har fået en principiel godkendelse, men der er stadig en række områder der skal på plads. Selv om kommune og foreningens ønsker ikke ligger langt fra hinanden, kan vi stadig risikere at kommunen ikke ønsker at give lov til at foreningen kan bygge den størrelse altaner som vi ønsker.

Det endelige projekt må ikke overskride det godkendte budget. Såfremt det skulle ske, kan projektet ikke gennemføres før en eventuel ny pris er godkendt på en ny generalforsamling.

 

Hvor meget gene er forbundet med arbejdet?

Altanudvalget vil bestræbe sig på at vælge en entreprenør, der anvender mobillift i opsættelsesprocessen i stedet for stillads, da det minimerer gener væsentligt. I så fald betyder det at arbejdstiden for at opsætte din altan, er ifølge altanudbyderen Minaltan ca. 3 dages arbejde i og udenfor dit vindue.

 

4 thoughts on “Altaner i foreningen

 1. Hej Claus. Tak for spændende nyt om altanprojektet. Der findes sikkert en årsag til hvorfor der skal sættes type D op i Fensmarkgade 37, men en type C, der er lidt længere, ville da være at foretrække, hvis der er plads. Samtidigt ville det forenkle projektet hvis D typen helt kunne udgå. Ved du hvad der er til hinder for at opsætte en C type, hvor der er tegnet en D type?
  Mvh
  Nils/Fensmarkgade 37, 4 th.

  1. Hej Nils

   Altanstørrelserne er blevet udregnet som de størst mulige. Derfor ville en forenkling fjerne den længere altan C til fordel for altan D (eller altantype A) :(. D typen er jo heldigvist stadig en af de længere altantyper

   Hilsen
   Claus

 2. Hej.
  Vil altanprisen være den samme for alle lejere, trods størrelses forskel på altaner? Hvad er grunden til, at der ikke kan laves større altaner på ydersiderne mod vejen?

  mvh
  Asger

 3. Hej Asger
  Prisen vil ikke være den samme fra andelshaver til andelshaver. Prisen for råmaterialer til altan er dog ikke særlig stor fra en stor til en lille altan. Udgiften ligger i forarbejde og opsætning.
  Størrelserne er de maksimale vi har fået lov af kommunen til at opføre. Det er også de størrelser vi har gået efter igennem hele projektet. Vi har måttet kæmpe med et tidligere ønske fra kommunen om at kun etablere langt mindre altaner

  Med venlig hilsen
  Claus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *